Spark Your World

Djûke Stammeshaus

PR FILMS & DOCUMENTAIRES

Ik heb filmopdrachten gedaan voor NGOs in Burundi, Bolivia, Nederland en de VS. Mijn doel is om zo pakkend mogelijk te laten zien wat de spark is van een organisatie of project.

Burundi: deze documentaire maakte ik in opdracht van een Duitse NGO die zich in de nasleep van de burgeroorlog ontfermt over kwetsbare groepen, waaronder ex-kindsoldaten, verstoten vrouwen, vluchtelingen, straatkinderen en mensen met albinisme.

Bolivia: deze documentaire maakte ik voor een NGO die shelter en onderwijs geeft aan baby's, kinderen en jongeren die geen verzorgers meer hebben, en hen hoop en tools voor een nieuwe toekomst biedt.

Rode Kruis: aftermovie van een event in Amsterdam waarbij mensen met een beperking een dag in het zonnetje worden gezet.

ABN AMRO Co-Cycling Tour: aftermovie van een fiets event opgezet door geneeskundestudenten, waarbij geld werd ingezameld voor Stichting Ambulance Wens.

Joods Historisch Museum: PR film voor het kinderprogramma.

Amsterdam Verwelkomt: aftermovie van inzamelingsactie in Paradiso.

Momenteel ben ik bezig met een documentaire over Café Saloon in Amsterdam. Opnames zijn voorlopig nog in volle gang, maar deze korte trailer geeft alvast een eerste indruk!

.... en nog vele andere projecten. Wilt u ook een PR/sponsor film, aftermovie of korte docu van uw organisatie of project? Mail naar djuke.stammeshaus@outlook.com en laten we er iets moois van maken!

Musical Project

Ik maak een musical over medemenselijkheid in tijden van crisis, met als werktitel Borders.

Als tussenstap heb ik de muzikale solo voorstelling Hoeveel Kunnen We Aan gemaakt met regisseur David Meijer. Deze gaat over de migratiethematiek in Europa, waarin ik het publiek meeneem langs mijn werkervaringen van Brussel tot Kamp Moria, en mijn eigen familiegeschiedenis (NL, Fries, Joods, Duits, Chinees, Indisch). De kern: wat kun je als individu betekenen?Ik treed op in locaties als Torpedo Theater, Theater Mascini en Polanen Theater; en intern voor organisaties zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Interesse om te boeken? Mail naar djuke.stammeshaus@outlook.com!

De voorstelling gaat over de zoektocht naar zingeving van een (jonge) ambtenaar. Het zoomt in op het Europese migratiedebat én op wat we als individu in een grote organisatie kunnen betekenen. Met anekdotes, zang, muziek, humor en interactie neem ik het publiek mee van Brussel tot Kamp Moria, dilemma’s van werken in een bureaucratische en diplomatieke omgeving, en het willen maken van impact als mens. Waar liggen onze grenzen – individueel en gezamenlijk?

Ik duik in de tegenstrijdige gedachten die elk mens wel zal herkennen als het over migratie gaat: van compassie tot afwijzing en alle emoties daartussenin. Ondertussen toon ik avonturen en dilemma's die ik als starter ervaarde tijdens werken in een grote (overheids)organisatie, op een beladen onderwerp als migratie. Want het is de kunst om elkaar, van links tot rechts, te begrijpen.

Onder: foto van mijn opvoering op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, april 2024

“Super leuke en indrukwekkende voorstelling; heel herkenbaar en inspirerend”
– Ambtenaar BuZa

“Huilen van het lachen en huilen over de mensenlevens die in cijfers veranderen; maar ook van bewondering dat je dit durft te maken en onbevreesd doet!”
– Docent Onderwijssector

In 2022 nam ik afscheid van mijn carrière bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, om helemaal voor deze droom te gaan. Maar waar begin je, als je niet bent opgeleid in het musicalvak? Met als motto 'dichtbij jezelf beginnen en dan groter uitbouwen' maakte ik als eerste deze one-woman-musical, en speel ik deze nu op meerdere plekken in het land.Ondertussen werk ik aan mijn grotere musical Borders - De Musical, mede dankzij een ontwikkelbijdrage van Fonds ZOZ. Hierin word ik gecoacht door theatermaker Eran Ben-Michaël, bekend van o.a. George & Eran Producties. I.s.m. vakmensen werk ik toe naar een pilot.Wil je mijn 'journey to the stage' volgen? Volg mijn insta @borders.demusical of @djuke.stammeshaus


BORDERS - Video Teaser

Een geweldige cast & crew hielp met een teaser van mijn musical. In een mooie zaal in Den Haag mochten we de videoclip opnemen van één van mijn nummers, waarin fictieve Europese premiers steggelen over migratie.

"Hoeveel Kunnen We Aan"
Compositie, lyrics en uitvoering: Djûke Stammeshaus
Vocals: Carlo van Munster, Kelly Kwa, Hugo Spiekhout, Milan Sekeris, Judith Boesen, Julia Herfst
Koor: Amsterdam Musical
Sound Design: Bruce Lim

Liza Macedo dos Santos • Milan Sekeris • Judith Boesen • Tim Valkenhoff • Remco Wanschers • Bregje Jonkhart • Carlo van Munster • Joost Naaijen • Leander Schagen • Hugo Spiekhout • Fred Stammeshaus • Thed Brouwer • Emma Zuiderveen • Priya Nandram • Dani Stevens • Taco Westerhuis


Het maakproces rond mijn musical bestaat uit steeds nieuwe obstakels overwinnen! Ik beleef het proces vol passie en drive. Want ik geloof in de kracht van verbinding, en daarom bouw ik een brug tussen musicals en politiek. Benieuwd naar het maakproces? Volg borders.demusical op instagram (klik op icoontje hieronder) en beleef met mij deze spannende reis!

Intro


Het maken van beeld en muziek: ik haal er veel energie uit. Van kinds af aan was ik bezig met acteren (o.a. bij Toneelgroep Amsterdam), pianospelen en zingen, met musicals als grote inspiratiebron. Ook raakte ik geboeid door wat mensen drijft, inspireert en vooral: verbindt. Dus ik behaalde twee bachelors, Psychologie en Antropologie, en koppelde dit aan creatieve projecten: het maken van PR video's voor NGO's, en het componeren van muziek.Na een semester politicologie in Boston en de Master Conflict & Human Rights in Utrecht begon mijn carrière bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het creëren van verbinding, maar dan anders! Daar werkte ik vier jaar in diplomatie en beleid; startend op het migratiedossier (ook bij de Europese Commissie), daarna als Nederlands afgevaardigde bij de Raad van de Europese Unie in Brussel op het dossier Rusland/Oekraïne/Oost-Europa, erna als NL delegate EU-Afrika relaties, en tot slot in Den Haag op het energiedossier. Ondertussen bleef ik beeldmateriaal maken, en waar mogelijk een steentje bijdragen aan de maatschappij, zoals vrijwilligerswerk doen in projecten met vluchtelingen.Met waardevolle werkervaring op zak breng ik mijn passies nu samen in het maken van een musical over de Europese migratiecrisis, om een nieuwe brug te bouwen tussen musicals en politiek. Daarnaast heb ik mijn start-up in positiviteit op de werkvloer: Spark Your Team. Hierdoor heb ik het geluk om vele mensen te spreken, met ieder hun eigen verhaal en kwaliteiten.De wereld mooier maken kan op vele manieren. De vraag is hoe je dit als individu wilt doen. Waar ligt jouw spark?

djuke.stammeshaus@outlook.com

Spark Your Team

We are all unique. Let's shine together!

Iedereen heeft een unieke set kwaliteiten, en dat mag gevierd worden! Spark Your Team gaat over positiviteit en (h)erkenning, waarbij iedereen letterlijk gezien wordt.Everyone has a unique set of qualities, and that should be celebrated! Spark Your Team is about positivity and recognition, where everyone is literally "seen".

Met elke werknemer houd ik een kort interview en fotoshoot, waarin ik ze laat reflecteren op hun kwaliteiten. Vervolgens vat ik het gesprek samen op de portretfoto, en creëer ik een portretmuur waarop alle werknemers gelijkwaardig naast elkaar te zien zijn.I conduct a short interview and photo shoot with each employee, in which I let them reflect on their qualities. I then summarize the conversation in a small text on the portrait picture, and create a portrait wall on which all employees can be seen equally next to each other.

"Wij zijn echt zeer gelukkig met het project op onze praktijk. De presentatie in de wachtkamer leidt tot hele leuke interactie met de patiënten."
- Nico Bezuur, Tandarts & Leiding Tandartspraktijk Qyom
"We are delighted with the project at our practice. The presentation in the waiting room leads to very nice interaction with the patients."
- Nico Bezuur, Dentist & Management Dental Practice Qyom

Wat is het doel?1) Diversiteit en inclusie. Een hot topic binnen organisaties, waarvan dit een concrete uitvoering is: het vieren van alle verschillende individuen in een team. Eenheid in diversiteit!2) Praktisch nut. Iedereen wordt nog meer (h)erkend, omdat het een soort organogram of smoelenboek is; ook handig voor nieuwe collega's.3) Kunst. Een originele en kleurrijke toevoeging met 'positive vibes' op de werkvloer.4) Verbinding. Hoewel een team intensief samenwerkt, raakt het menselijke aspect soms wat ondergesneeuwd door mails, meetings en memo's. De portretmuur is daarom een prettige aanvulling op de waan van de dag. De bijbehorende muurdoop is een teambuilding sessie met energizing opdrachten en focus op wederzijdse waardering, en daarmee het boosten van de teamspirit.5) Nieuwe aanknopingspunten voor gesprekken en inzichten over elkaar.6) een mooi visitekaartje of binnenkomer voor bezoekers/cliënten, die het leuk vinden om te zien met wie ze in zee gaan.
____________________________
What is the goal?1) Diversity and inclusion. A hot topic within organizations, of which this is a concrete implementation: celebrating the different individuals in a team in an equal and genuine way. Unity in diversity!2) Practical use. Everyone can be more easily "recognized" because it serves as a kind of organizational chart. Whether you already know everyone or are new in a team, it's welcoming and useful.3) Art. A colorful and original addition to the workplace.4) Connection. Although a team cooperates intensively each day, the human aspect can sometimes be a bit overshadowed or forgotten in the daily stream of mails, meetings and memos. The portrail wall adds to the feeling of human connection and social cohesion. The wall will be inaugurated by a festive teambuilding session, with energizing assignments and a focus on mutual appreciation, thus boosting team spirit.5) New starting points for conversations and insights about each other. People say they 'use the wall' before they have an appointment; whether or not they already know that person, the text adds another layer.6) A nice reception spot, 'business card' or entrance for visitors/clients who like to see who they are doing business with.

"De portretmuur voelt als een hall of fame, een soort levend monument."
- Ambtenaar, Ministerie van Buitenlandse Zaken
"The portrait wall feels like a hall of fame, a kind of living monument."
- Civil servant, Ministry of Foreign Affairs

Met een feestelijke teambuilding sessie wordt de muur ingeluid. Na energizing opdrachten - van speeddating tot speeching - en een aftelmoment à la NYE wordt geproost op de kracht van het team.The wall will be inaugurated with a festive team building session. After energizing assignments - from speed dating to speeching - and a countdown moment like NYE, a toast is made to the strength of the team.

"Dit gaf ons meer teamgevoel dan de afgelopen vier jaar bij elkaar!" - Anoniem"This has given us more team spirit than the past four years combined!" - Anonymous

Waarom voor uw organisatie interessant?
In een tijd van werkdruk en burnouts is het belangrijk om elkaar te waarderen, de diversiteit binnen een team te vieren, en werknemers het gevoel te geven erbij te horen. Mensen voelen zich letterlijk "gezien" - en juist in een grote organisatie wordt dat erg op prijs gesteld.
Why interesting for your organization?
In a time of work pressure and burnouts, it is important to appreciate each other, celebrate the diversity within a team, and give employees the feeling of belonging. With this project, people literally may feel more "seen" - and this is highly appreciated, especially in a large organization.

Details van de portretten (zoals achtergrondkleur, functiebeschrijving etc.) bepalen we samen van tevoren, zodat de stijl aansluit bij uw organisatie.Together we can discuss your wishes regarding the details of the portraits (such as background color, job description, etc.) in advance, so that the style matches your organization.

"Ik kijk vaak naar de portretmuur, want de foto geeft een extra inkijkje hoe iemand is. En als nieuwkomer herken ik nu iedereen beter!"
- Ambtenaar, Ministerie van Buitenlandse Zaken
"I often look at the portrait wall, because each photo gives an extra insight into what someone is like. And as a newcomer, I now recognize everyone better!"
- Civil Servant, Ministry of Foreign Affairs

Waarom doe ik dit?
Interesse in mensen bracht mij tot de studies Psychologie en Culturele Antropologie (UvA, beide cum laude). Hierdoor ben ik getraind om interacties en visies te bevragen of observeren, met oog voor culturele en interpersoonlijke aspecten. Dit inspireerde mij tot het bedenken en lanceren van het project Spark Your Team.
Why did I start this project?
I studied Psychology and Cultural Anthropology (graduated both cum laude, at the University of Amsterdam). As a result, I have an eye for individual wellbeing and group dynamics. After that, I worked in large organizations: the European Commission, and the Ministry of Foreign Affairs in The Netherlands. It inspired me to create and launch Spark Your Team.

Ten eerste werk ik vanuit Positieve Psychologie: hierbij staan sociale cohesie en optimaal functioneren centraal. Focussen op wat wél goed gaat bij een individu of organisatie, om het potentieel te vergroten. Ten tweede Organizational Anthropology: het onderzoeken van gedrag, situaties en cultuur binnen organisaties. Door patronen aan de oppervlakte te brengen ontstaat ruimte voor verbetering. Een 'human-centered' benadering draagt bij aan het welzijn op de werkvloer.Firstly, I work from the academic framework of Positive Psychology, in which social cohesion and optimal functioning of people are prioritized. Focusing on what is going well for an individual or organization, to increase the potential. Secondly, I build upon the academic framework of Organizational Anthropology: the investigation of behavior, situations and culture within organizations. Bringing patterns to the surface creates room for improvement. Naturally, a 'human-centered' approach contributes to both individual and collective well-being in the workplace.

In een team gaan dingen soms ook juist niet goed. Elke organisatie heeft te maken met interne uitdagingen. Daarom bied ik, naast de portretmuur en teambuilding, een optionele toevoeging: een werkplezier consult, waarbij ik data verzamel en een analyse schrijf over zaken die mij als objectieve buitenstaander opvallen. Doel is om het werkplezier verder te helpen vergroten. Want met extra gemotiveerde werknemers kan een organisatie nog sneller diens doelen bereiken!Sometimes things may not go flawless in a team. Every organization faces internal challenges. That is why, in addition to the portrait wall, I offer an optional addition: a job satisfaction consultation, where I collect data and write an analysis about things that stand out to me as an objective outsider. The aim is to help further increase job satisfaction. Because with extra motivated employees, an organization can achieve its goals even faster!

PR video waarin ik het project toelicht (credit: Video Via Viev).

Spark Your Team ontwikkelde ik tijdens een wereldreis: ik ontmoette bijzondere mensen en wilde daar iets creatiefs meedoen. Eerst noemde ik dit "Het Unicorn Project", omdat het focust op unieke eigenschappen.I developed Spark Your Team while traveling the world in 2019: I met special people and wanted to do something creative. At first I called this "The Unicorn Project", because it focuses on unique features.

Velen heb ik inmiddels mogen portretten, van piloten tot kappers tot musici. Uiteindelijk doopte ik dit tot Spark Your Team, omdat het nu is toegespitst op versterken van het werkplezier en teamgevoel in een organisatie.I have now had the opportunity to portray many people, from pilots to hairdressers to musicians. I eventually named this Spark Your Team, because it is now focused on strengthening job satisfaction and team cohesion in an organization.

Geef uw team een boost en vier de eenheid - ook met oog voor de dingen die juist minder goed gaan. Openheid en aandacht leiden tot meer verbinding. Spark Your Team!

djuke.stammeshaus@outlook.com

Alle individuele voorbeelden staan hier met toestemming van de geportretteerden.

Text